04-8708586

מכון שאיבה ראשי לסילוק שפכים

הקמת מכון שאיבה ראשי לסילוק שפכים בקריית חיים במסגרת המנהל לפיתוח תשתיות ביוב.
הפעלת המכון תבטל את חמש התחנות הקיימות אשר מפוזרות בין מבני המגורים באזור, ומהוות מטרד מזה שנים לתושבים. המכון הוקם סמוך לחוף הים ומותקן כולו מתחת למפלס מי הים ומי התהום בעומק 9- מטרים מתחת לפני השטח. אנו נדרשנו לשאיבת מי תהום במספר שיטות.
העבודה כללה יציקת מבנה התחנה, התקנת ציוד אלקטרומכני ועבודות פיתוח.