04-8708586

דיפון ושאיבת מי תהום, בניית יסודות לגשר

קטעי הדיפון באורך 12 מטר ברוחב 8.70 מטר ובעומק עד 8 מטר.

עבודות הדיפון מתבצעות תוך כדי השפלת מי תהום בשיטת wall point ובשאיבה פתוחה.