04-8708586

עבודות דיפון בשיטת sliderail System ושאיבה לבניית יסודות לגשר, הפרדה מפלסית בעכו.

ביצוע עבודות על ידי מערכות דיפון מסוג SLIDERAIL SYSTEMS בגובה 8 מטר במקטעים של 12 מטר וברוחב של 7.5 מטר. וביצוע שאיבת מי תהום בשיטת WALL POINT ובשאיבה פתוחה .
בוצעו מס' בורות מדופנים ושאיבת מי תהום בו זמנית.
עבודות בוצעו בסמוך לכביש ראשי ובסמוך למערכות קיימות.