04-8708586

פרוייקט דיפון בקו תש"ן בצומת לב המפרץ בחיפה

ביצוע דיפון לעומק 5 מטר וברוחב 4.5 מטר ובאורך 40 מטר לצורך טיפול בקו תש"ן, בצומת לב המפרץ בחיפה.