04-8708586

פרוייקט מקורות – צומת וולקן

עבודות דיפון ברוחב 6 מ' וברוחב 10 מ' לעומק 6 מ', שאיבת מי תהום לצורך הנחת 2 צינורות קוטר "52 ובניית תא בטון באורך 8.20 וברוחב 7.20 לעומק 6 מ'.