04-8708586

השפלת מי תהום בפרויקט איקאה

השפלת מי תהום בשטח של עשרים דונם .לבנית מתחם איקאה