04-8708586

פרויקט בחוצות המפרץ

פרויקט לצורך קידוח אפקי בקוטר 36 צול מתחת לפסי רכבת , דיפון באורך 12 מטר לרוחב 4.5 מטר ולעומק חפירה של 6 מטר תוך כדי השפלת מי תהום באדמה חרסיתית וחולית.