04-8708586

מקורות קו מתש חיפה

פרויקט עבודות דיפון עבור מקורות קו מתש חיפה. תיקון קו אסבסט על ידי מערכות דיפון LTW באורך 16 מטר ברוחב 4.5 מטר ולעומק 8 מטר.