04-8708586

הורדת מיכלי דלק חברת דור אלון

הורדת מיכלי דלק בתחנת דלק חדשה של חברת דור אלון בכביש ההסתדרות בחיפה.

אופן ביצוע העבודה:

חפירה והרכבת מערכות דיפון באורך שבע עשרה מטר ברוחב ארבע וחצי מטר ולעומק חמישה וחצי מטר. העבודה בוצע תוך כדי השפלת מי תהום. בגמר הרכבת מערכות הדיפון יציקת ריצפה והורדת שני מיכלים. אורך מיכל שבע מטר ובמשקל 7 טון.