04-8708586

פרויקטים

פרויקטים שונים שהחברה ביצעה:

מנהרת תשתיות

הפרויקט הינו פרויקט ייחודי שבו נדרשה החברה לבצע מנהרה תת קרקעית באורך של כ- 500 מטרים , בעומק חפירה של 7 מטרים ורוחב חפירה של 5.5 מטרים ללא הפרעה לתחבורה, לבעלי העסקים ולעוברים ושבים.
העבודה מתבצעת ברחוב העצמאות, שהינו ציר ראשי בלב העיר חיפה.
במסגרת הפרויקט נתנה החברה פתרונות לסילוק מי תהום בכמויות גדולות במיוחד של כ- 1300 קוב מים לשעה, בסוגי קרקע שונים.
כמו כן, ניתן פתרון לדיפון התעלות המאפשר הנחת האלמנטים של המנהרה בעזרת מערכת דיפון מסוג LTW אשר תוכננה וחושבה במיוחד לצורכי ביצוע העבודה.

מכון שאיבה ראשי לסילוק שפכים

הקמת מכון שאיבה ראשי לסילוק שפכים בקריית חיים במסגרת המנהל לפיתוח תשתיות ביוב.
הפעלת המכון תבטל את חמש התחנות הקיימות אשר מפוזרות בין מבני המגורים באזור, ומהוות מטרד מזה שנים לתושבים.
המכון הוקם סמוך לחוף הים ומותקן כולו מתחת למפלס מי תהום. אנו נדרשנו לשאיבת מי תהום במספר שיטות.
העבודה כללה יציקת מבנה התחנה , התקנת ציוד אלקטרומכני , ועבודות פיתוח.

ביצוע קו ניקוז בקוטר פנים של 2.6 מטר בשיטת דחיקה

פרויקט הנחת קו ניקוז מאסף ראשי של העיר התחתית בחיפה המשלב תכנון וביצוע של דחיקת צינור בטון בקוטר פנים של 2.6 מ' מתחת לרחוב העצמאות ומסילות הרכבת, במי תהום ללא הפרעה לתנועה.
העבודה בוצעה משטח נמל חיפה בסמוך למזח ולפיכך נדרשנו לביצוע עבודות שאיבת מי תהום ודיפון בשיטת "כיסון" וקירות סלארים.

בי"ח תת קרקעי רמב"ם בחיפה

תכנון וביצוע שאיבת פרויקט בי"ח תת קרקעי רמב"ם בחיפה, שאיבה בספיקות של 4000 קוב שעה בעומק 12 מטר בשטח של 20 דונם.
בי"ח רמב"ם בחיפה ממקום בסמיכות לחוף הים בחיפה.