04-8708586

ביצוע קו ניקוז בקוטר פנים של 2.6 מטר בשיטת דחיקה

פרויקט הנחת קו ניקוז מאסף ראשי של העיר התחתית בחיפה המשלב תכנון וביצוע של דחיקת צינור בטון בקוטר פנים של 2.6 מ' מתחת לרחוב העצמאות ומסילות הרכבת, במי תהום ללא הפרעה לתנועה.
העבודה בוצעה משטח נמל חיפה בסמוך למזח ולפיכך נדרשנו לביצוע עבודות שאיבת מי תהום ודיפון.